14 Kasım 2011 Pazartesi

Sanat, İçinde Geleceği Barındıran Bir Silahtır

Noviembre (2003)

''O halde modern tiyatro bize ne vermelidir?
Her şeyden önce yaşamın yalnızca yansısını vermemeli; korkunç, gizli bir gerilim içinde yaşamda var olan şeyi yansıtmalı; sanki günlük yaşammışçasına yalın bir biçimde, fakat gerçekte tüm coşkuların soyutlaştırıldığı ve canlı tutulduğu kesin, ışıklı imgelerle canlandırılmalı.”
Konstantin Stanislavski

''Herkes kendi için, bu hayat denen kendini sevme çölünde… Bu kitabı açmadan önceki yıl içinde yüz bin frank kazanmış olan kaba zevkli varlıklı kişiler, hele bunlar banker, fabrika sahibi, saygıdeğer sanayicilerse, yani üstün, olumlu düşünceli insanlarsa, hemen kapatsınlar bu kitabı.''
Stendhal

Dünyayı değiştirmek istemiştik. Ama perişanca yenildik.
Şimdiyse değişememek için ben dünyaya direniyorum.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder